Expertise

CBR

Regelmatig worden op verzoek van het CBR medisch psychiatrische onderzoeken uitgevoerd. Bij voorkeur dient u zich eerst bij het CBR te melden, waarna zij Praktijk de Binnentuin basisinformatie en formulieren toezenden. Nadat u zich via de website hebt aangemeld ontvangt u een afspraak met toelichting over de onderzoeksprocedure. Dit betreft ook de afwikkeling en de kostenafhandeling. Leest u deze informatie zorgvuldig. Uw afspraak is op volgorde van aanmelding, maar met spoedsituaties wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden.

Het onderzoekscontact (richttijd een uur) bestaat uit een gespreksdeel, een (beknopt) lichamelijk onderzoek en indien van toepassing laboratoriumonderzoek. Als dat het geval is wordt een formulier meegezonden. Het verzoek is zo spoedig mogelijk naar het ziekenhuis of de afnamepost te gaan. Uw afspraak wordt zo gepland dat de uitslagen tijdens het gesprek kunnen worden besproken. Het kan voorkomen dat tijdens het gesprek alsnog een formulier wordt aangereikt.

Tijdens het onderzoekstraject kunt u de psychiater vragen stellen. U kunt de namen van referenten noemen en het is prettig als u een recent medicatieoverzicht meeneemt, indien van toepassing. Aan het slot wordt de afwikkeling van het verslag doorgenomen, ook of u een kopie van het verslag wilt ontvangen.

Let op: de psychiater adviseert het aan CBR. Zij zullen de uitkomst aan u bekendmaken. Belangrijk is dat u de procedure tijdig opstart (zie www.cbr.nl).

Keurende artsen worden gehouden aan de bepalingen zoals opgenomen in de Regeling Eisen Geschiktheid CBR 2000 en werkafspraken nadien. De onderzoekskosten zijn afgeleid van het normuurtarief, zoals jaarlijks door de NZA wordt vastgesteld. Het bedrag wordt vooraf bekendgemaakt en dient te zijn voldaan eer het verslag wordt ingezonden. Omdat het hier niet zorg-gerelateerde diagnostiek betreft is 21% BTW van toepassing. De kosten voor eventueel laboratoriumonderzoek dient u zelf te voldoen, evenals de vergoeding mocht u zich niet tijdig hebben afgemeld.

Voorafgaande aan een nieuwe afspraak dienen alle openstaande rekeningen te zijn voldaan.