Coaching

Een coachingstraject bestaat uit gemiddeld 6-8 contacten waarin u vanuit een specifieke coachvraag werkt. Aanmelding kan via Intercoach of individueel, maar ook andere samenstellingen zijn mogelijk. Bij coaching wordt gewerkt via de gedragsregels van de Nobco, ook zijn de richttarieven van de Nobco van toepassing.