Verwijzing gekregen van het CBR?

Meldt u dan hier aan

De Binnentuin is een kleinschalige vrij gevestigde psychiatrische praktijk en biedt diagnostiek, expertise en coaching. Ook is consultatie mogelijk op verzoek van collega professionals. Daarnaast wordt expertise-onderzoek uitgevoerd: dit betreft beoordelingen, onderzoeken en keuringen op verzoek van derden.

De diagnostiek en hulpverlening beoogt van een kwalitatief hoogwaardig niveau te zijn en volgens the state of the art uitgevoerd.

De behandelaar is als arts (specialisme: psychiatrie) opgenomen in het register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Zij is tevens coach via Intercoach en basistherapeut EMDR.

Indien gewenst is de voertaal Frysk of Engels.

De behandelaar is aangesloten bij diverse vakverenigingen. Zie voor een actueel overzicht LinkedIn.

De praktijk richt zich voornamelijk op volwassenen.

Werktijden: maandag, overige tijden in overleg.