Werkwijze

Een diagnostisch traject resulteert in een conclusie en (behandel)advies. Bij een vervolgtraject bij de praktijk worden een behandelovereenkomst en behandelplan opgesteld, die regelmatig worden geëvalueerd.

Als de praktijk het benodigde traject niet kan bieden volgt ondersteuning bij een verwijzing.

Bij aanvang van een contact wordt u gewezen op uw rechten en worden klachtprocedures toegelicht. Over de wijze van externe correspondentie wordt vooraf afgestemd. Hierbij is het inzage-, correctie- en blokkeringsrecht van toepassing. De duur en frequentie van contacten worden in overleg gepland. Het niet tijdig nakomen van afspraken kan financiële gevolgen hebben. Bij de aanvang van een traject wordt uw identiteit geverifieerd en is over de financiële afwikkeling gesproken. Bij niet-zorg gerelateerde dienstverlening is 21% BTW van toepassing.

EMDR

Als behandelmodaliteit is EMDR mogelijk, nadat hiervoor een indicatie is gesteld. De werkwijze wordt vooraf toegelicht.

Praktijkvoering

De psychiater is gespecialiseerd in psychiatrische diagnostiek, forensische psychiatrie en coaching. Zij werkt waar mogelijk samen met (para)medische disciplines in de regio. Zij neemt deel aan deskundigheidsbevordering.

De psychiater is tevens part time werkzaam in overheidsdienst (zie www.nifpnet.nl).

Zie voor een actueel overzicht LinkedIn.