Homepage

AANMELDERS OP VERZOEK CBR ZIE TABBLAD

De Binnentuin is een kleinschalige vrij gevestigde psychiatrisch-psychotherapeutische praktijk, gericht op diagnostiek, behandeling en coaching. Ook behoren rapportage, keuringen, advies & consultatie, onderzoek & onderwijs tot de mogelijkheden. De praktijk richt zich voornamelijk op volwassenen. Naast individuele behandelingen is groepstherapie mogelijk, vaak in samenwerking met een collega uit de regio. 

Therapie
Door de Binnentuin aangeboden hulpverlening beoogt van een kwalitatief hoogwaardig niveau te zijn en volgens “the state of the art” uitgevoerd. Uw behandelaar is als arts (specialisme: psychiatrie) en psychotherapeut opgenomen in het register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Sinds 2011 is zij tevens coach via Intercoach.

Op al deze gebieden is zij aangesloten bij vakorganisaties. Als u besluit tot behandeling wordt dit weergegeven in een samen opgesteld behandelplan en een behandelovereenkomst. Het behandelplan wordt regelmatig geëvalueerd. Bij problemen omtrent de geboden behandeling kunt u desgewenst gebruik maken van klachtprocedures.

 

Behandelaar

T.S. van der Veer (Mw.), psychiater, psychotherapeut en coach, info@de-binnentuin.nl

 

 

 

Verwijzer

Behandelcontacten komen bij voorkeur tot stand na doorverwijzing via een zorgverlener.

Coachingscontacten komen tot stand na een persoonlijk gesprek. Zie afzonderlijke pagina.


Wanneer

Afspraken vinden over het algemeen plaats op donderdagavond en vrijdag overdag.


Waar

Vanaf februari 2011 is de praktijk gevestigd aan de Reidroas 4a, 9254 JR Hurdegaryp (Fryslân). De praktijk is binnen enkele minuten bereikbaar als u bij NS Hurdegaryp de zebra oversteekt en de eerste straat rechts inloopt. De locatie is in het eerste flatgebouw, op de eerste verdieping. Er is (gratis) parkeergelegenheid.

In het gebouw is geen lift. Mocht traplopen een beletsel zijn, dan kan in overleg tot een andere gesprekslocatie worden gekomen.

 

Contact

Via de mailbox van deze site en/of door contact opnemen met T.S. van der Veer via 06 10908525.


Gegevens Praktijk de Binnentuin:

Correspondentieadres: Postbus 69, 9250 AB Burgum

Kamer van Koophandel Oost Nederland nummer 08201042

Rabobank 3223.57.713 t.n.v. Praktijk de Binnentuin

 

BTW
Bij niet-zorggerelateerde contacten zoals beoordelingen/keuringen wordt 19% BTW in rekening gebracht.


Door u aan te leveren gegevens
Voorafgaande aan elk contact wordt de wijze van financiering besproken en dienen de hiervoor noodzakelijke gegevens te worden aangeleverd (informatie m.b.t. uw zorgverzekeraar, uw burgerservicenummer en het nummer van uw wettig legitimatiebewijs). Zonder deze gegevens kan een contact geen doorgang vinden.

Registratie

AGB praktijk                  03/072744
AGB zorgverlener         03/069336

BIG arts                        69031199401 

BIG psychotherapeut    39031199416


Cursus psychopathologie

Regelmatig is de psychiater actief als docent op verzoek van de Praktijk voor Toegepaste Psychologie, voorheen te Duiven en inmiddels te Zutphen. Het betreft overwegend aanvullend onderwijs aan medewerkers van o.a. TBS-klinieken, gericht op deskundigheidsbevordering op het gebied van psychopathologie.

Informatie kan worden ingewonnen via 06 10908525.

 

Cursus PJ-rapporteur/supervisor PJ-rapportage

Op verzoek van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie is de psychiater met enige regelmaat docent bij de opleiding tot Pro Justitia rapporteurs (o.a. risicotaxatie en delictscenario) en voor studenten die dit onderdeel volgen in het kader van hun Rino-opleiding (psychologie). De psychiater is supervisor PJ-rapportage (informatie via www.nifp.nl).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright de Binnentuin 2005